Homologacja nie wystarczy do jednorazowej amortyzacji auta

Homologacja nie wystarczy do jednorazowej amortyzacji auta
21-09-2010 Możliwość komentowania Homologacja nie wystarczy do jednorazowej amortyzacji auta została wyłączona Zmiany Podatkowe admin


Warunkiem niezbędnym do uznania pojazdu za niebędący samochodem osobowym jest spełnienie wymogów wskazanych m.in. w art. 5a pkt 19 lit. a-d ustawy o pdof (odpowiednio art. 4a pkt 9 lit. a-d ustawy o pdop). Przy czym ustawodawca wprowadził wymóg, aby spełnienie warunków określonych w powołanych przepisach było potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 16902 wskazało, że od zaprezentowanej zasady nie ma żadnych wyjątków, co oznacza, że nie można posłużyć się innymi dokumentami potwierdzającymi, że dany pojazd samochodowy nie jest samochodem osobowym. Niespełnienie wymogów określonych w powołanych ustawach o podatku dochodowym powoduje, iż na potrzeby tych ustaw taki pojazd będzie kwalifikowany jako samochód osobowy ze wszelkimi konsekwencjami, np. w zakresie braku możliwości korzystania z jednorazowej amortyzacji.

Tags
O Autorze