Autor: admin

Autor: admin

Homologacja nie wystarczy do jednorazowej amortyzacji auta
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Warunkiem niezbędnym do uznania pojazdu za niebędący samochodem osobowym jest spełnienie wymogów wskazanych m.in. w art. 5a pkt 19 lit. a-d ustawy o pdof (odpowiednio art. 4a pkt 9 lit. a-d ustawy o pdop). Przy czym ustawodawca wprowadził wymóg, aby spełnienie warunków określonych w powołanych przepisach było potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Ministerstwo
Details

Emeryci i renciści będą mogli mniej zarobić
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Emeryci i renciści mogą kontynuować lub podjąć pracę zarobkową. Muszą jednak mieć na uwadze, iż osiągane przez nich przychody mogą spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie pobieranego świadczenia. Kwestię tę reguluje art. 103-106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega bowiem zawieszeniu w razie osiągania
Details

Projekt nowelizacji ustawy o VAT
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje uwzględnienie w jej przepisach symboli statystycznych wynikających z nowej, obowiązującej od 2009 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Będą one stosowane do identyfikacji towarów i określania rodzaju świadczonych usług podlegających VAT. Pozwoli to podatnikom na ujednolicenie zasad ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT i dokumentacji statystycznej. Zlikwidowany ma być
Details

Kontakt
Image 11-02-2009 OMEGA admin

  BIURO RACHUNKOWE O-MEGA Sp. z o.o. Adres: Walerego Sławka 45 a 30-633 Kraków (Kraków-Podgórze) telefon: (12) 654 06 22 tel/fax: (12) 659 57 90 tel. kom.: 501 070 757 tel. kom.: 504 025 645 Biuro czynne: Poniedziałek w godzinach od 8-18 tej Wtorek-piątek 8-16 tej www.biuro.malopolska.pl e-mail: omega@biuro.malopolska.pl Mapa dojazdu [mappress] Zapraszamy do skorzystania
Details

Zakres Usług
Image 11-02-2009 OMEGA admin

Zakres świadczonych usług: – Pełna obsługa osób prawnych w tym: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek jawnych, spółek partnerskich oraz fundacji i stowarzyszeń w zakresie pełnej księgowości, rozliczeń rachunkowych i pracowniczych, rozliczeń z urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. – Pełna obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także obsługa osób fizycznych w zakresie
Details

Wizytówka
Image 11-02-2009 OMEGA admin

  BIURO RACHUNKOWE O–MEGA Sp.z o.o. www.biuro.malopolska.pl WITA na stronie internetowej e-mail: omega@biuro.malopolska.pl telefon: (12) 654 06 22 tel/fax: (12) 659 57 90 tel. kom.: 501 070 757 tel. kom.: 504 025 645