Obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej 2011

Obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej 2011
06-10-2010 Możliwość komentowania Obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej 2011 została wyłączona Księga podatkowa,Zmiany Podatkowe biuro
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro. Kwotę tę należy przeliczyć według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 września poprzedniego roku. Limit przychodów wyznaczający obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 r. wynosi 4.784.400 zł (1.200.000 euro x 3,9870 zł/euro, tj. średni kurs NBP z dnia 30 września 2010 r.).

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody w 2010 r. osiągną kwotę 4.784.400 zł, będą musiały w 2011 r. prowadzić księgi rachunkowe. W przeciwnym razie będą mogły w 2011 r. prowadzić księgę podatkową.

Tags
O Autorze