Tag: amortyzacja auta

Tag: amortyzacja auta

Homologacja nie wystarczy do jednorazowej amortyzacji auta
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Warunkiem niezbędnym do uznania pojazdu za niebędący samochodem osobowym jest spełnienie wymogów wskazanych m.in. w art. 5a pkt 19 lit. a-d ustawy o pdof (odpowiednio art. 4a pkt 9 lit. a-d ustawy o pdop). Przy czym ustawodawca wprowadził wymóg, aby spełnienie warunków określonych w powołanych przepisach było potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Ministerstwo
Details