Tag: emeryci

Tag: emeryci

Emeryci i renciści będą mogli mniej zarobić
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Emeryci i renciści mogą kontynuować lub podjąć pracę zarobkową. Muszą jednak mieć na uwadze, iż osiągane przez nich przychody mogą spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie pobieranego świadczenia. Kwestię tę reguluje art. 103-106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega bowiem zawieszeniu w razie osiągania
Details